DEFINICIÓ

XPLORAMONS:
1. (de Exploramons, per afèresi. Nom científic: Norops humilis)
Rèptil terrestre de l’ordre dels sauris que es troba entre les 3000 subespècies de llargandaix. Té entre 10 i 18 centímetres de llarg, cos casi cilíndric i cua llarga i perfectament cònica. Es sumament àgil i inofensiu. Els seus canvis d’hàbitat freqüents li han conferit el tret característic de poder adaptar el color de la pell al seu entorn.
2. fam. Persona amb una gran afició per viatjar i per descobrir, a partir de la seva pròpia experiència i tot mitmetitzant-se amb el medi, altres maneres de viure.

" … Alguns estudis fets en la comunitat dels xploramons, reflexen una sèrie de conductes i inquietuds afins, a la base les quals es troba una necessitat instintiva de descobrir altres mons i realitats, impuls que va creixent a mida que es va satisfent, arribant en els casos més extrems a convertir-se en un leit motiv. El tarannà d'aquests individus pot ser més o menys extrovertit, i el seu perfil millor o pitjor qualificat, però tots coincideixen en el seu esperit inquiet i curiós. Amb anys d'evolució, alguns arriben a desenvolupar alts nivells d'empatia i un pensament marcadament relativista. Soprendre's a si mateixos fora dels seus límits organitzatius, d'espai i de temps els complau enormement, encara que de vegades els faci viure més d'una situació complicada. I és que les seves escapades no constitueixen una simple font de satisfacció inmediata, sino que responen a una necessitat més profunda de trascendir-se a si mateixos i a la seva realitat."
(The New Reader's Digest , Maig 2005)1 comentario: